Persoonsgegevens die worden verwerkt

Fieten & Roos B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Fieten & Roos B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Fieten & Roos B.V. verstrekt. Fieten & Roos B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • uw voor- en achternaam
  • uw adresgegevens
  • uw telefoonnummer
  • uw e-mailadres
  • uw IP-adres

Waarom Fieten & Roos B.V. de gegevens nodig heeft

Fieten & Roos B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Fieten & Roos B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van een opdracht.

Hoe lang Fieten & Roos B.V. de gegevens bewaart

Fieten & Roos B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Fieten & Roos B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@frissgroep.nl. Fieten & Roos B.V. zal zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Fieten & Roos B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Fieten & Roos B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wil over de beveiliging van door Fieten & Roos B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Fieten & Roos B.V. op via info@frissgroep.nl.  

http://www.fietenenroos.nl/ is een website van Fieten & Roos B.V. Fieten & Roos B.V. is als volgt te bereiken:

Postadres: Lindbergstraat 5a

Vestigingsadres: Lindbergstraat 5a

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 04081949

Telefoon: 0528 - 23 09 90

E-mailadres: info@frissgroep.nl

Aanpassen privacyverklaring

Fieten & Roos B.V. behoudt het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.